İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

BAĞIMSIZLARIN UMUDU;

BAĞIMSIZLARIN UMUDU;

 • Emeğin haklarının yok edildiği, demokratik hakların askıya alındığı, örgütlenmenin daraldığı, mücadelenin etkisizleştiği bir dönemde emek ve demokrasi mücadelesinde umut olmak için oluşturulmuş bir platformdur.
 • Herhangi bir siyasi parti, örgüt ve grupla bağlantısı olmayan, görüş, ırk, inanç, sendika, dernek, oda, meslek örgütü vb. ayrımı gözetmeyen, emek ve demokrasi mücadelesinde birlikte olmak isteyen bağımsız kişilerden, emekçilerden oluşan, emek ve demokrasi eksenli kolektif bir platformdur.
 • Örgütlü, örgütsüz her bireyin, emek ve demokrasi mücadelesine her düzeyde katkı sunmasını, bu amaçla düzenlenecek eylem ve etkinliklere mümkün olduğunca en kitlesel şekilde katılımı sağlamayı amaçlayan bir platformdur.
 • Emekçilerin, halkın çıkarları doğrultusunda, emek ve demokrasi mücadelesi yürüten kişi ve kurumlarla dostane ilişkiler içinde birlikte mücadele yürütülmesini savunan bir platformdur.
 • Mücadelenin, örgütlenmenin, ideolojilerin hiç bir örgüt ve kurumun tekelinde olmadığını ve birlikte demokratik platformda emek ve demokrasi mücadelesinin yürütülebileceğini savunanlardan oluşan bir platformdur.
 • Gençlerin, kadınların, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, sömürülenlerin, yaşlıların, engellilerin, ötekileştirilenlerin, dezavantajlıların, eşit-özgür yaşamak isteyenlerin, barıştan, emekten, demokrasiden yana olan herkesin umudu olmak için oluşturulan bir platformdur.
 • Dünya sadece insanların değil, tüm canlıların diyerek, kapitalizmin kar hırsı nedeniyle talan edilen; doğanın, çevrenin kirletilmemesi, zarar görmemesi, canlıların, hayvanların korunmasını savunanların,  oluşturduğu bir platformdur.
 • Hiçbir yere bağlı kalmadan, her hangi bir etiket taşımadan, özgürce, her platformda doğruları, olması gerekenleri, eleştirileri dile getirmeyi savunan, bulunduğu ortamı düzeltmeyi amaçlayanlardan oluşan bir platformdur.
 • Örgütlü yapılardan bir şekilde ayrı kalarak, yalnızlaşarak mücadeleden belirli ölçülerde geri çekilmiş, uzaklaşmış, var olan örgütlerdeki sorunlardan dolayı, etiketlenmemek için uzak durmuş, hiç katılmamış kişileri bir araya getirerek birleştirmek, emek ve demokrasi mücadelesine yeniden kazanmak, aktifleştirmek için oluşturulmuş bir platformdur.
 • Değişim, dönüşüm, yenileşmeden uzak, kendini güncellemeyen, dar, katı, merkezi, içe kapanık, kastlaşmış, bürokratik, kariyerist, statükocu, kitlelerle ve mücadeleyle bağı zayıflamış, umut olmaktan uzaklaşmış, anti demokratik örgüt yapısına karşı, tüm örgütlü yapılarda, açık, şeffaf, üyelerin söz ve karar sahibi olduğu, doğrudan seçimin, 2 dönem kuralının, katılımın, denetimin, seçilenlerin geri çağırmasının, hesap sorma ve hesap vermenin, muhalefeti kısıtlamak yerine, geliştirmesinin olduğu örgüt yapısını yaşama geçirmeyi savunan bir platformdur.
 • İnsan hakları, emeğin hakları, demokrasi, hukuk, adaletin olduğu, ırk, inanç, düşünce, yaşam tarzı, tercihi ayrımının yapılmadığı, baskı, şiddet, ötekileştirmenin olmadığı, her alanda kadın erkek eşitliği ve eşit temsiliyetinin sağlandığı, birlikte üretimin, paylaşımın, yönetimin sağlandığı, herkesin evinin, işinin, ekonomik, sosyal, kültürel imkânlarının olduğu, eğitim, sağlık, beslenme, ulaşım, gelecek kaygısının olmadığı, dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcılık sağlandığı, eşit, özgür, çağdaş, laik, barış içerisinde bir toplumda yaşamak isteyen ve bunların mücadelesini verenlerin oluşturduğu bir platformdur. 

KATIL BİZE BİRLİKTE UMUT OLUP, BİRLİKTE DEĞİŞTİRELİM! UMUDUNU UMUDUMUZA EKLE!

İlk yorum yapan siz olun

Bağımsız mısınız? Bize yazın...

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.
%d blogcu bunu beğendi: