İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bağımsızların UmuduHer hangi bir siyasi parti, örgüt, sendika, dernek, meslek örgütü vb. yapıya* üye olsun olmasın, sendikal, siyasal alanda emek ve demokrasi mücadelesi kaygısı duyan, herhangi bir siyasal, sendikal gruba aidiyet duymayan, her gruba eşit yakınlıkta olan, hiçbir kalıplaşmış düşüncesi olmayan, düşünceleri ortak akılla güncellene bilecek, kişilerden oluşur BAĞIMSIZLAR/BAĞLANTISIZLAR…BAĞIMSIZLAR sendikal, siyasal örgütlülüğe, grupların varlığına karşı değildir, grupların varlığı doğaldır. Ancak yapıların, grupların çoğu kendilerini var etme, sürdürme kaygısıyla hareket etmektedir, bu durum mücadelenin etkisizleşmesi ve darlaşmasına neden olmaktadır. Demokrasi, eleştiri, özeleştiri, muhalefet, hesap verme, hesap sorma, geri çağırma, dönem sınırlaması vb kurallar oturtulamamakta, yenileşme, değişme sağlanamamakta, benmerkezci, bürokratik, kariyerist, kastlaşmış, statükocu yapılarıyla tasfiyeciliğe yönelmektedirler. Eski tip tarz ve alışkanlıklar, mücadele ve örgütlenme şekli, iletişim ile günümüze uyum sağlanamamakta, kitleler, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, ezilen sınıf/katman ve cinsler, kucaklanamamaktadır. Yapıların çoğu, bariz bir şekilde daralmalarına rağmen, geçmişin mirasını ve kişilerin aidiyet duygusunu kullanarak devam edebilmektedir. Yapılardaki yönetici/şefler kendi konumlarının devamını sağlamak için kendince kurallar geliştirip uygulamaktadır. Muhalefetin oluşmasının engellenmesi, karar süreçlerine katılımın, eleştiri, özeleştiri, hesap sorma, kişilerin birbiriyle yapı hakkında konuşmalarının sınırlandırılması, organ ve kurulların işletilmemesi yerine benmerkezciliğin dayatılması, yapılan işlerin gizemli/gizli gibi gösterilmesi, “kol kırılır yen içinde kalır” anlayışı vb. demokratik olmayan uygulamalar, uyulması zorunlu kural haline getirilmektedir. Çocuklukta aileye, gençlikte, feodaliteye, çevreye, daha sonra düzene ve iktidara baş kaldırmış olan, kendine güveni, sorumluluk, sorgulama duygusu olan, özgür düşünen, üreten, hayalleri/heyecanı olan bireyler mücadele için bu yapılarda örgütlenerek aidiyet duygusu kazanmaktadır. Sonrasında mücadele edeceğini sanan kişiler, dar ve gereksiz sıkı kuralları olan yapılar içerisinde;  düşünce, görüş/bakış açıları daralmakta, kendi yapısını mükemmel, kendi dışındaki yapıları kötü ve rakip olarak görmektedir. Sonuç olarak yöneticilere itaat/biat etmek durumunda kalmakta ve bir süre sonra onlara benzemektedirler, ta ki çok önemli bir problem yaşayana, ya da çok büyük bir değişiklik yaşayana kadar.Bu yapıların toplumsal hareketlerden uzaklığı, kendi kitlelerini bile katamadığı, birçok eylem, etkinlik, grev ve direnişle beraber en bariz bir şekilde GEZİDE ortaya çıkmıştır.  Şöyle ki; geziyi sadece seyrederek sonuna doğru kuyruğundan tutmaya çalışmışlardır, geziye hiçbir yapı olumlu bir etki yapamadığı gibi, gezide açığa çıkan enerji de hiçbir yapıya olumlu bir etki yapmamış, değişim, dönüşüm, yenilenme, kitleselleşme yaratıp, sinerji oluşturmamıştır. Bağımsızların ortaya çıkaracağı enerji, örgütlü, örgütsüz kesimlerde, belki böyle bir dönüşüme yardımcı olacak hareketlenmeyi de sağlayabilecektir. Eşit, özgür, adil, çağdaş, demokratik, çoğulcu, laik, evrensel hukuk ve insan, kadın, çocuk, engelli haklarına dayalı, dil, din, ırk, renk, cins, mezhep, yöre ayrımı yapmayan, emeğin haklarına saygılı bir dünya ve Türkiye’de yaşamak için mücadele eden yapıların uğruna mücadele ettiği bu değerleri kendi içlerinde de yaşatmaları gerekmektedir. Ancak ne yazık ki durum hiçte öyle değildir. Sendikalarda, partilerde, örgütlerde, kitle örgütlerinde, emekçilerin, üyelerin etkisi yok denecek kadar azdır. Eylem ve etkinlik kararları, çalışmalar, tüzük değişiklikleri, mücadele çizgisi, İttifaklar, adaylar, başkan adayları, ya lider tarafından, ya birkaç kişi tarafından ya da güçlü olan gruplar tarafından belirlenmekte, üyelerin/emekçilerin hiç haberi olmadığı gibi, ittifak yapanların bile adaylara etkisi bulunmamaktadır. Gruplarda söz sahibi olan lider veya 2,3 kişi, büyük oranda o alanda faaliyet göstermemelerine rağmen,  grup içi demokrasiyi uygulamadan, kurulları, organları çalıştırmadan sadece grubun/kendilerinin çıkarlarını gözeterek belirleme yapmaktadır. Sendikalarda, kitle örgütlerinde ve siyasi yapılarda kişilerin, grupların belirlemeleri, çıkarları, dayatmaları ve egemenlikleri yerine, emekçilerin çıkarları, egemenliği sağlanacak her aşamada şeffaflık ve demokrasi işletilecek, herkesin katılacağı kolektif karar olma süreçleri, organ ve kurullar işletilecek tedbirler alınmalıdır. Bunun için;• Karar alma/belirleme süreçleri, eşitlik, özgürlük, şeffaflık ve adalet ilkesiyle hareket edilmeli, birkaç kişi ve gruplara bırakılmamalı, bütün emekçileri ve üyeleri katacak şekilde açık, demokratik yapılmalıdır. Dil, din, ırk, mezhep, görüş, cinsiyet, yörecilik, mikro milliyetçilik, adam kayırmacılık, akrabacılık vb. tamamen yok edilmelidir. Herkesin eşit ve özgürce aday olabildiği, aday gösterebildiği, desteklene bildiği, oy kullanabildiği, çalışabildiği, muhalefet edebildiği bir atmosfer oluşturulmalıdır.• Her kademe yönetim, yürütme, kurul, komisyon, mümkün olduğu oranda merkez seçimleri dahil, DOĞRUDAN SEÇİMLE yapılmalı %51 in hakimiyetini kırmak için seçilenler nispi temsille dağıtılmalıdır. Doğrudan seçimin yapılamadığı yerlerde sorumluluk alan yönetici, temsilci, kurul ve komisyon üyeleri doğal delege sayılmalıdır.• Her kademe yönetim, yürütme, kurul, komisyon üyeliklerinin görev süresi 2 dönemle sınırlanmalıdır. En az yarı yarıya kadın temsili yeti sağlanmalıdır. Profesyonellik mümkün olduğu kadar sınırlandırılmalı, profesyonel olanlar en çok profesyonel olmadan önceki maaşlarını almalıdır.• Eleştiri, özeleştiri, muhalefet, öneri ve her konuda görüşlerin özgürce dile getirileceği ortam/iklimler oluşturulmalı, her alanda demokratik yapılanma, denetim, geri çağırma, sorumluluk verenlerin hesap sorabildiği, sorumluluk alanların hesap verebildiği yapılanma oluşturulmalıdır.Amaçlar; • Mücadelenin hiçbir kişi ya da grubun tekelinde olmadığını göstererek, bir şekilde örgütlü yapılardan uzak kalmış ya da hiç katılmamış, enerjisini emek ve demokrasi mücadelesine katmak isteyenlerin enerjilerini açığa çıkartarak etkin olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda, bütün örgütlü yapılarda gerçek anlamda çoğunluğu oluşturan, bir şekilde etkisiz hale getirmiş çoğunluğu etkili hale getirmektir. Bunların yanında örgütlü, örgütsüz kitlelerde, gençlerde, emekçilerde, farkındalık oluşturarak, hakları ve özgürlükleri için, kendi örgütlü yapıları da dâhil olmak üzere harekete geçmelerini sağlamaktır.• Sendikal, siyasal, emekten ve demokrasiden yana mücadele, eylem, etkinlik ve çalışmalara katılımı sağlamak esas olmakla birlikte, bütün katılımcıların ortaklaştıkları dışındakilere katılım, kararı kim ya da kimlerin almış olmasından bağımsız olarak tamamen kişilerin kendi iradesine bırakmak, bağlayıcı olmamaktır. Seçimlerde vb. partinin/adayın desteklenip,oy verileceğini kişinin kendi iradesine bırakmaktır.• Grupsal kaygılarla söylenemeyenleri söylemek, yapılan yanlışları düzeltmeye çalışmak, grupların değil emekçilerin taleplerini ön plana çıkartmak, doğruları savunmaktır. Ezberleri bozmak, kalıpları kırmak, eskimişliğe son vermek, sendika/dernek/siyaset ağalığına, şefliğe son vererek değişmeyi, yenileşmeyi, demokratikleşmeyi sağlamaktır.• Bürokratik, kariyerist, grupsal ve kişisel kaygılarla 1,2 kişiyle yönetimlere vb. girmek değil, yaratacağımız etkili mücadele ile bu yanlışların yapılmasını engellemektir. Emekçilerin çıkarları yerine kendi çıkarlarını koyan, hiçbir kişi ya da grubun tek başına bütün kararları alıp uygulamasını engellemektir. • Bağımsızların Umudu olmakla beraber, işçilerin, emekçilerin, sınıfın, kadınların, gençlerin, ezilen cins/sınıf ve katmanların da umudu haline gelmektir.BAĞIMSIZLARIN UMUDU…BU!O halde katıl bize, sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi,  yalnızların yoldaşı olalım, birlikte değiştirelim…*Yazıda yapılar dendiğinde; siyasal parti, örgüt, işçi/memur sendikaları, dernekler, meslek örgütleri, kitle örgütleri vb. anlaşılmalıdır.

Facebook sayfa “Bağimsizlarin UMUDU,facabook grubu “Bağımsızların umudu…BU!…Twitter: Bağımsızların Umudu (@MsZlar) https://twitter.com/MsZlar?s=02İnstagram: bagimsizlarin bağımsızların umuduSayfa, grup ve sosyal medya adreslerimizi, daha önceki paylaşımlarımız doğrultusunda, emek ve demokrasi mücadelesinde bağımsızların umudu haline getirebilmek için arkadaşlarımızı davet edelim, katalım…

4 Yorum

Bağımsız mısınız? Bize yazın...

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.
%d blogcu bunu beğendi: