İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Demokrasi Anketi

Nasıl Bir Demokrasi?

Nasıl Bir Demokrasi?

Bu anket; delegelik sistemi ve temsili demokrasinin uygulandığı emek, meslek ve kitle örgütlerinde (sendikalar, dernekler, meslek odaları ve siyasi partiler), adayların belirlenmesi, yöneticilerin seçimi ve karar alma süreçleri ile birlikte demokrasinin işlerliği konularında, genel görüş ve eğilimleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz cevaplar, mevcut durumun tespiti ile birlikte, bu örgütlerin daha demokratik bir işleyişe kavuşturularak, yaşanan tıkanıklığın aşılması açısından bir umut ışığı olacaktır. Katkı ve katılımınız için teşekkür ederiz.

1 - Herhangi bir sendika, dernek, meslek odası, topluluk, siyasi parti vb. ye üye misiniz? *
2 - Emek, meslek ve kitle örgütlerinde (sendika, dernek, oda ve siyasi partilerde) karar alma, aday belirleme, seçme ve seçilme süreçlerinin, tüm üyeler yerine, belirli sayıdaki “delegeler” ile sınırlandırılmasını; şeffaf, etik, demokratik ve eşitlik ilkesine uygun buluyor musunuz? *
3 - Siyasi partilerin yönetim kademeleri ile belediye başkanı ve milletvekili adaylarını belirleme yöntem ve süreçlerinin şeffaf, adaletli, eşitlik ilkesine uygun ve demokratik olduğunu düşünüyor musunuz? *
4 - Kendi içerisinde demokratik bir işleyişe sahip olmayan emek, meslek ve kitle örgütlerinin (sendika, dernek, oda ve siyasi partilerin) ülkeye demokrasi getireceğine inanıyor musunuz? *
5 - Tüm üyelerin ve/veya halkın yönetim sürecine aktif, tam ve aracısız olarak katıldığı; söz, yetki, karar, aday belirleme inisiyatifinin tabanın iradesinde olduğu DOĞRUDAN DEMOKRASİNİN; tüm emek, meslek ve kitle örgütlerinde (sendika, dernek, oda ve siyasi partilerde) hayata geçirilmesini ister misiniz? *

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.
%d blogcu bunu beğendi: